Ontslag Petten

Uw werkgever in Petten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Petten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Petten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Petten. Uw werkgever in Petten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Petten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Petten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Petten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Petten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Petten of met bevallingsverlof bent in Petten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Petten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Petten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Petten
 • Als u in Petten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Petten wilt opnemen;
 • Omdat u in Petten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Petten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Petten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Petten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Petten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Petten. Uitzonderingen in Petten;
 • Als uw werkgever in Petten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Petten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Petten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Petten niet geschikt voor uw werk in Petten of
 • u functioneert niet voldoende in Petten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Petten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Petten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Petten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Petten verblijft, dan mag uw werkgever in Petten u eveneens wel ontslaan.