Ontslag Petersburg

Uw werkgever in Petersburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Petersburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Petersburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Petersburg. Uw werkgever in Petersburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Petersburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Petersburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Petersburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Petersburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Petersburg of met bevallingsverlof bent in Petersburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Petersburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Petersburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Petersburg
 • Als u in Petersburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Petersburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Petersburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Petersburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Petersburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Petersburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Petersburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Petersburg. Uitzonderingen in Petersburg;
 • Als uw werkgever in Petersburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Petersburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Petersburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Petersburg niet geschikt voor uw werk in Petersburg of
 • u functioneert niet voldoende in Petersburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Petersburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Petersburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Petersburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Petersburg verblijft, dan mag uw werkgever in Petersburg u eveneens wel ontslaan.