Ontslag Pesse

Uw werkgever in Pesse mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pesse zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pesse

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pesse. Uw werkgever in Pesse mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pesse arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pesse niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pesse te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pesse u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pesse of met bevallingsverlof bent in Pesse.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pesse kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pesse die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pesse
 • Als u in Pesse lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pesse wilt opnemen;
 • Omdat u in Pesse lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pesse lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pesse wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pesse op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pesse

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pesse. Uitzonderingen in Pesse;
 • Als uw werkgever in Pesse bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pesse aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pesse gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pesse niet geschikt voor uw werk in Pesse of
 • u functioneert niet voldoende in Pesse.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pesse

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pesse niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pesse of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pesse verblijft, dan mag uw werkgever in Pesse u eveneens wel ontslaan.