Ontslag Persingen

Uw werkgever in Persingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Persingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Persingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Persingen. Uw werkgever in Persingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Persingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Persingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Persingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Persingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Persingen of met bevallingsverlof bent in Persingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Persingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Persingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Persingen
 • Als u in Persingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Persingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Persingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Persingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Persingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Persingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Persingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Persingen. Uitzonderingen in Persingen;
 • Als uw werkgever in Persingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Persingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Persingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Persingen niet geschikt voor uw werk in Persingen of
 • u functioneert niet voldoende in Persingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Persingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Persingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Persingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Persingen verblijft, dan mag uw werkgever in Persingen u eveneens wel ontslaan.