Ontslag “pernis rotterdam”

Uw werkgever in “pernis rotterdam” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “pernis rotterdam” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “pernis rotterdam”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “pernis rotterdam”. Uw werkgever in “pernis rotterdam” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “pernis rotterdam” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “pernis rotterdam” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “pernis rotterdam” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “pernis rotterdam” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “pernis rotterdam” of met bevallingsverlof bent in “pernis rotterdam”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “pernis rotterdam” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “pernis rotterdam” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “pernis rotterdam”
 • Als u in “pernis rotterdam” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “pernis rotterdam” wilt opnemen;
 • Omdat u in “pernis rotterdam” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “pernis rotterdam” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “pernis rotterdam” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “pernis rotterdam” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “pernis rotterdam”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “pernis rotterdam”. Uitzonderingen in “pernis rotterdam”;
 • Als uw werkgever in “pernis rotterdam” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “pernis rotterdam” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “pernis rotterdam” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “pernis rotterdam” niet geschikt voor uw werk in “pernis rotterdam” of
 • u functioneert niet voldoende in “pernis rotterdam”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “pernis rotterdam”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “pernis rotterdam” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “pernis rotterdam” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “pernis rotterdam” verblijft, dan mag uw werkgever in “pernis rotterdam” u eveneens wel ontslaan.