Ontslag Pernis

Uw werkgever in Pernis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pernis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pernis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pernis. Uw werkgever in Pernis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pernis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pernis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pernis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pernis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pernis of met bevallingsverlof bent in Pernis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pernis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pernis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pernis
 • Als u in Pernis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pernis wilt opnemen;
 • Omdat u in Pernis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pernis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pernis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pernis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pernis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pernis. Uitzonderingen in Pernis;
 • Als uw werkgever in Pernis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pernis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pernis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pernis niet geschikt voor uw werk in Pernis of
 • u functioneert niet voldoende in Pernis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pernis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pernis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pernis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pernis verblijft, dan mag uw werkgever in Pernis u eveneens wel ontslaan.