Ontslag Pepinusbrug

Uw werkgever in Pepinusbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pepinusbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pepinusbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pepinusbrug. Uw werkgever in Pepinusbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pepinusbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pepinusbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pepinusbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pepinusbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pepinusbrug of met bevallingsverlof bent in Pepinusbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pepinusbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pepinusbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pepinusbrug
 • Als u in Pepinusbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pepinusbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Pepinusbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pepinusbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pepinusbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pepinusbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pepinusbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pepinusbrug. Uitzonderingen in Pepinusbrug;
 • Als uw werkgever in Pepinusbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pepinusbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pepinusbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pepinusbrug niet geschikt voor uw werk in Pepinusbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Pepinusbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pepinusbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pepinusbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pepinusbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pepinusbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Pepinusbrug u eveneens wel ontslaan.