Ontslag Peperga /pepergea

Uw werkgever in Peperga /pepergea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peperga /pepergea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peperga /pepergea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peperga /pepergea. Uw werkgever in Peperga /pepergea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peperga /pepergea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peperga /pepergea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peperga /pepergea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peperga /pepergea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peperga /pepergea of met bevallingsverlof bent in Peperga /pepergea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peperga /pepergea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peperga /pepergea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peperga /pepergea
 • Als u in Peperga /pepergea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peperga /pepergea wilt opnemen;
 • Omdat u in Peperga /pepergea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peperga /pepergea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peperga /pepergea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peperga /pepergea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peperga /pepergea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peperga /pepergea. Uitzonderingen in Peperga /pepergea;
 • Als uw werkgever in Peperga /pepergea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peperga /pepergea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peperga /pepergea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peperga /pepergea niet geschikt voor uw werk in Peperga /pepergea of
 • u functioneert niet voldoende in Peperga /pepergea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peperga /pepergea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peperga /pepergea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peperga /pepergea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peperga /pepergea verblijft, dan mag uw werkgever in Peperga /pepergea u eveneens wel ontslaan.