Ontslag Pelsendijk

Uw werkgever in Pelsendijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pelsendijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pelsendijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pelsendijk. Uw werkgever in Pelsendijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pelsendijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pelsendijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pelsendijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pelsendijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pelsendijk of met bevallingsverlof bent in Pelsendijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pelsendijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pelsendijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pelsendijk
 • Als u in Pelsendijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pelsendijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Pelsendijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pelsendijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pelsendijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pelsendijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pelsendijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pelsendijk. Uitzonderingen in Pelsendijk;
 • Als uw werkgever in Pelsendijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pelsendijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pelsendijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pelsendijk niet geschikt voor uw werk in Pelsendijk of
 • u functioneert niet voldoende in Pelsendijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pelsendijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pelsendijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pelsendijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pelsendijk verblijft, dan mag uw werkgever in Pelsendijk u eveneens wel ontslaan.