Ontslag Pelikaan

Uw werkgever in Pelikaan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pelikaan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pelikaan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pelikaan. Uw werkgever in Pelikaan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pelikaan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pelikaan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pelikaan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pelikaan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pelikaan of met bevallingsverlof bent in Pelikaan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pelikaan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pelikaan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pelikaan
 • Als u in Pelikaan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pelikaan wilt opnemen;
 • Omdat u in Pelikaan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pelikaan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pelikaan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pelikaan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pelikaan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pelikaan. Uitzonderingen in Pelikaan;
 • Als uw werkgever in Pelikaan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pelikaan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pelikaan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pelikaan niet geschikt voor uw werk in Pelikaan of
 • u functioneert niet voldoende in Pelikaan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pelikaan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pelikaan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pelikaan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pelikaan verblijft, dan mag uw werkgever in Pelikaan u eveneens wel ontslaan.