Ontslag Peizerwold

Uw werkgever in Peizerwold mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peizerwold zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peizerwold

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peizerwold. Uw werkgever in Peizerwold mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peizerwold arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peizerwold niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peizerwold te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peizerwold u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peizerwold of met bevallingsverlof bent in Peizerwold.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peizerwold kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peizerwold die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peizerwold
 • Als u in Peizerwold lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peizerwold wilt opnemen;
 • Omdat u in Peizerwold lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peizerwold lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peizerwold wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peizerwold op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peizerwold

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peizerwold. Uitzonderingen in Peizerwold;
 • Als uw werkgever in Peizerwold bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peizerwold aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peizerwold gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peizerwold niet geschikt voor uw werk in Peizerwold of
 • u functioneert niet voldoende in Peizerwold.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peizerwold

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peizerwold niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peizerwold of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peizerwold verblijft, dan mag uw werkgever in Peizerwold u eveneens wel ontslaan.