Ontslag Peizerweg

Uw werkgever in Peizerweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peizerweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peizerweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peizerweg. Uw werkgever in Peizerweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peizerweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peizerweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peizerweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peizerweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peizerweg of met bevallingsverlof bent in Peizerweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peizerweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peizerweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peizerweg
 • Als u in Peizerweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peizerweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Peizerweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peizerweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peizerweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peizerweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peizerweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peizerweg. Uitzonderingen in Peizerweg;
 • Als uw werkgever in Peizerweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peizerweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peizerweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peizerweg niet geschikt voor uw werk in Peizerweg of
 • u functioneert niet voldoende in Peizerweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peizerweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peizerweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peizerweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peizerweg verblijft, dan mag uw werkgever in Peizerweg u eveneens wel ontslaan.