Ontslag Peizermade

Uw werkgever in Peizermade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peizermade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peizermade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peizermade. Uw werkgever in Peizermade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peizermade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peizermade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peizermade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peizermade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peizermade of met bevallingsverlof bent in Peizermade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peizermade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peizermade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peizermade
 • Als u in Peizermade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peizermade wilt opnemen;
 • Omdat u in Peizermade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peizermade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peizermade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peizermade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peizermade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peizermade. Uitzonderingen in Peizermade;
 • Als uw werkgever in Peizermade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peizermade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peizermade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peizermade niet geschikt voor uw werk in Peizermade of
 • u functioneert niet voldoende in Peizermade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peizermade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peizermade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peizermade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peizermade verblijft, dan mag uw werkgever in Peizermade u eveneens wel ontslaan.