Ontslag Peize

Uw werkgever in Peize mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peize zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peize

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peize. Uw werkgever in Peize mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peize arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peize niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peize te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peize u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peize of met bevallingsverlof bent in Peize.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peize kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peize die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peize
 • Als u in Peize lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peize wilt opnemen;
 • Omdat u in Peize lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peize lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peize wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peize op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peize

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peize. Uitzonderingen in Peize;
 • Als uw werkgever in Peize bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peize aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peize gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peize niet geschikt voor uw werk in Peize of
 • u functioneert niet voldoende in Peize.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peize

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peize niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peize of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peize verblijft, dan mag uw werkgever in Peize u eveneens wel ontslaan.