Ontslag Peins

Uw werkgever in Peins mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peins zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peins

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peins. Uw werkgever in Peins mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peins arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peins niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peins te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peins u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peins of met bevallingsverlof bent in Peins.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peins kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peins die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peins
 • Als u in Peins lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peins wilt opnemen;
 • Omdat u in Peins lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peins lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peins wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peins op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peins

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peins. Uitzonderingen in Peins;
 • Als uw werkgever in Peins bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peins aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peins gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peins niet geschikt voor uw werk in Peins of
 • u functioneert niet voldoende in Peins.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peins

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peins niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peins of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peins verblijft, dan mag uw werkgever in Peins u eveneens wel ontslaan.