Ontslag Peij

Uw werkgever in Peij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peij. Uw werkgever in Peij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peij of met bevallingsverlof bent in Peij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peij
 • Als u in Peij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peij wilt opnemen;
 • Omdat u in Peij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peij. Uitzonderingen in Peij;
 • Als uw werkgever in Peij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peij niet geschikt voor uw werk in Peij of
 • u functioneert niet voldoende in Peij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peij verblijft, dan mag uw werkgever in Peij u eveneens wel ontslaan.