Ontslag Peest

Uw werkgever in Peest mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peest zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peest

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peest. Uw werkgever in Peest mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peest arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peest niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peest te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peest u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peest of met bevallingsverlof bent in Peest.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peest kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peest die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peest
 • Als u in Peest lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peest wilt opnemen;
 • Omdat u in Peest lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peest lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peest wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peest op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peest

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peest. Uitzonderingen in Peest;
 • Als uw werkgever in Peest bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peest aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peest gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peest niet geschikt voor uw werk in Peest of
 • u functioneert niet voldoende in Peest.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peest

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peest niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peest of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peest verblijft, dan mag uw werkgever in Peest u eveneens wel ontslaan.