Ontslag Peerenboom

Uw werkgever in Peerenboom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peerenboom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peerenboom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peerenboom. Uw werkgever in Peerenboom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peerenboom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peerenboom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peerenboom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peerenboom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peerenboom of met bevallingsverlof bent in Peerenboom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peerenboom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peerenboom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peerenboom
 • Als u in Peerenboom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peerenboom wilt opnemen;
 • Omdat u in Peerenboom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peerenboom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peerenboom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peerenboom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peerenboom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peerenboom. Uitzonderingen in Peerenboom;
 • Als uw werkgever in Peerenboom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peerenboom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peerenboom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peerenboom niet geschikt voor uw werk in Peerenboom of
 • u functioneert niet voldoende in Peerenboom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peerenboom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peerenboom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peerenboom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peerenboom verblijft, dan mag uw werkgever in Peerenboom u eveneens wel ontslaan.