Ontslag Peelstraat

Uw werkgever in Peelstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peelstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peelstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peelstraat. Uw werkgever in Peelstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peelstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peelstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peelstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peelstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peelstraat of met bevallingsverlof bent in Peelstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peelstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peelstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peelstraat
 • Als u in Peelstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peelstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Peelstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peelstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peelstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peelstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peelstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peelstraat. Uitzonderingen in Peelstraat;
 • Als uw werkgever in Peelstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peelstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peelstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peelstraat niet geschikt voor uw werk in Peelstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Peelstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peelstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peelstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peelstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peelstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Peelstraat u eveneens wel ontslaan.