Ontslag Peelsehuis /peelse huis (?)

Uw werkgever in Peelsehuis /peelse huis (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peelsehuis /peelse huis (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peelsehuis /peelse huis (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peelsehuis /peelse huis (?). Uw werkgever in Peelsehuis /peelse huis (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peelsehuis /peelse huis (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peelsehuis /peelse huis (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peelsehuis /peelse huis (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peelsehuis /peelse huis (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peelsehuis /peelse huis (?) of met bevallingsverlof bent in Peelsehuis /peelse huis (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peelsehuis /peelse huis (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peelsehuis /peelse huis (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peelsehuis /peelse huis (?)
 • Als u in Peelsehuis /peelse huis (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peelsehuis /peelse huis (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Peelsehuis /peelse huis (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peelsehuis /peelse huis (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peelsehuis /peelse huis (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peelsehuis /peelse huis (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peelsehuis /peelse huis (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peelsehuis /peelse huis (?). Uitzonderingen in Peelsehuis /peelse huis (?);
 • Als uw werkgever in Peelsehuis /peelse huis (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peelsehuis /peelse huis (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peelsehuis /peelse huis (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peelsehuis /peelse huis (?) niet geschikt voor uw werk in Peelsehuis /peelse huis (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Peelsehuis /peelse huis (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peelsehuis /peelse huis (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peelsehuis /peelse huis (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peelsehuis /peelse huis (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peelsehuis /peelse huis (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Peelsehuis /peelse huis (?) u eveneens wel ontslaan.