Ontslag Peelkant

Uw werkgever in Peelkant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peelkant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peelkant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peelkant. Uw werkgever in Peelkant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peelkant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peelkant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peelkant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peelkant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peelkant of met bevallingsverlof bent in Peelkant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peelkant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peelkant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peelkant
 • Als u in Peelkant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peelkant wilt opnemen;
 • Omdat u in Peelkant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peelkant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peelkant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peelkant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peelkant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peelkant. Uitzonderingen in Peelkant;
 • Als uw werkgever in Peelkant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peelkant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peelkant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peelkant niet geschikt voor uw werk in Peelkant of
 • u functioneert niet voldoende in Peelkant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peelkant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peelkant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peelkant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peelkant verblijft, dan mag uw werkgever in Peelkant u eveneens wel ontslaan.