Ontslag Peeldijk

Uw werkgever in Peeldijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peeldijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peeldijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peeldijk. Uw werkgever in Peeldijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peeldijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peeldijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peeldijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peeldijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peeldijk of met bevallingsverlof bent in Peeldijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peeldijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peeldijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peeldijk
 • Als u in Peeldijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peeldijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Peeldijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peeldijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peeldijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peeldijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peeldijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peeldijk. Uitzonderingen in Peeldijk;
 • Als uw werkgever in Peeldijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peeldijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peeldijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peeldijk niet geschikt voor uw werk in Peeldijk of
 • u functioneert niet voldoende in Peeldijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peeldijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peeldijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peeldijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peeldijk verblijft, dan mag uw werkgever in Peeldijk u eveneens wel ontslaan.