Ontslag Peebos

Uw werkgever in Peebos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Peebos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Peebos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Peebos. Uw werkgever in Peebos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Peebos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Peebos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Peebos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Peebos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Peebos of met bevallingsverlof bent in Peebos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Peebos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Peebos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Peebos
 • Als u in Peebos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Peebos wilt opnemen;
 • Omdat u in Peebos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Peebos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Peebos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Peebos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Peebos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Peebos. Uitzonderingen in Peebos;
 • Als uw werkgever in Peebos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Peebos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Peebos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Peebos niet geschikt voor uw werk in Peebos of
 • u functioneert niet voldoende in Peebos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Peebos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Peebos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Peebos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Peebos verblijft, dan mag uw werkgever in Peebos u eveneens wel ontslaan.