Ontslag Pauluspolder

Uw werkgever in Pauluspolder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pauluspolder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pauluspolder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pauluspolder. Uw werkgever in Pauluspolder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pauluspolder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pauluspolder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pauluspolder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pauluspolder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pauluspolder of met bevallingsverlof bent in Pauluspolder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pauluspolder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pauluspolder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pauluspolder
 • Als u in Pauluspolder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pauluspolder wilt opnemen;
 • Omdat u in Pauluspolder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pauluspolder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pauluspolder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pauluspolder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pauluspolder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pauluspolder. Uitzonderingen in Pauluspolder;
 • Als uw werkgever in Pauluspolder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pauluspolder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pauluspolder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pauluspolder niet geschikt voor uw werk in Pauluspolder of
 • u functioneert niet voldoende in Pauluspolder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pauluspolder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pauluspolder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pauluspolder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pauluspolder verblijft, dan mag uw werkgever in Pauluspolder u eveneens wel ontslaan.