Ontslag Patrijzenhoek

Uw werkgever in Patrijzenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Patrijzenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Patrijzenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Patrijzenhoek. Uw werkgever in Patrijzenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Patrijzenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Patrijzenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Patrijzenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Patrijzenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Patrijzenhoek of met bevallingsverlof bent in Patrijzenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Patrijzenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Patrijzenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Patrijzenhoek
 • Als u in Patrijzenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Patrijzenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Patrijzenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Patrijzenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Patrijzenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Patrijzenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Patrijzenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Patrijzenhoek. Uitzonderingen in Patrijzenhoek;
 • Als uw werkgever in Patrijzenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Patrijzenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Patrijzenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Patrijzenhoek niet geschikt voor uw werk in Patrijzenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Patrijzenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Patrijzenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Patrijzenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Patrijzenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Patrijzenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Patrijzenhoek u eveneens wel ontslaan.