Ontslag Passluis

Uw werkgever in Passluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Passluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Passluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Passluis. Uw werkgever in Passluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Passluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Passluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Passluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Passluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Passluis of met bevallingsverlof bent in Passluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Passluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Passluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Passluis
 • Als u in Passluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Passluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Passluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Passluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Passluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Passluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Passluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Passluis. Uitzonderingen in Passluis;
 • Als uw werkgever in Passluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Passluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Passluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Passluis niet geschikt voor uw werk in Passluis of
 • u functioneert niet voldoende in Passluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Passluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Passluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Passluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Passluis verblijft, dan mag uw werkgever in Passluis u eveneens wel ontslaan.