Ontslag Passewaaij

Uw werkgever in Passewaaij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Passewaaij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Passewaaij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Passewaaij. Uw werkgever in Passewaaij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Passewaaij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Passewaaij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Passewaaij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Passewaaij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Passewaaij of met bevallingsverlof bent in Passewaaij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Passewaaij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Passewaaij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Passewaaij
 • Als u in Passewaaij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Passewaaij wilt opnemen;
 • Omdat u in Passewaaij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Passewaaij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Passewaaij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Passewaaij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Passewaaij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Passewaaij. Uitzonderingen in Passewaaij;
 • Als uw werkgever in Passewaaij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Passewaaij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Passewaaij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Passewaaij niet geschikt voor uw werk in Passewaaij of
 • u functioneert niet voldoende in Passewaaij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Passewaaij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Passewaaij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Passewaaij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Passewaaij verblijft, dan mag uw werkgever in Passewaaij u eveneens wel ontslaan.