Ontslag Pasop

Uw werkgever in Pasop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pasop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pasop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pasop. Uw werkgever in Pasop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pasop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pasop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pasop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pasop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pasop of met bevallingsverlof bent in Pasop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pasop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pasop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pasop
 • Als u in Pasop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pasop wilt opnemen;
 • Omdat u in Pasop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pasop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pasop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pasop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pasop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pasop. Uitzonderingen in Pasop;
 • Als uw werkgever in Pasop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pasop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pasop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pasop niet geschikt voor uw werk in Pasop of
 • u functioneert niet voldoende in Pasop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pasop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pasop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pasop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pasop verblijft, dan mag uw werkgever in Pasop u eveneens wel ontslaan.