Ontslag Partij

Uw werkgever in Partij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Partij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Partij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Partij. Uw werkgever in Partij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Partij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Partij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Partij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Partij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Partij of met bevallingsverlof bent in Partij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Partij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Partij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Partij
 • Als u in Partij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Partij wilt opnemen;
 • Omdat u in Partij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Partij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Partij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Partij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Partij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Partij. Uitzonderingen in Partij;
 • Als uw werkgever in Partij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Partij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Partij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Partij niet geschikt voor uw werk in Partij of
 • u functioneert niet voldoende in Partij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Partij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Partij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Partij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Partij verblijft, dan mag uw werkgever in Partij u eveneens wel ontslaan.