Ontslag Parrega /parregea

Uw werkgever in Parrega /parregea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Parrega /parregea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Parrega /parregea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Parrega /parregea. Uw werkgever in Parrega /parregea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Parrega /parregea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Parrega /parregea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Parrega /parregea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Parrega /parregea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Parrega /parregea of met bevallingsverlof bent in Parrega /parregea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Parrega /parregea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Parrega /parregea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Parrega /parregea
 • Als u in Parrega /parregea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Parrega /parregea wilt opnemen;
 • Omdat u in Parrega /parregea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Parrega /parregea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Parrega /parregea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Parrega /parregea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Parrega /parregea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Parrega /parregea. Uitzonderingen in Parrega /parregea;
 • Als uw werkgever in Parrega /parregea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Parrega /parregea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Parrega /parregea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Parrega /parregea niet geschikt voor uw werk in Parrega /parregea of
 • u functioneert niet voldoende in Parrega /parregea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Parrega /parregea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Parrega /parregea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Parrega /parregea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Parrega /parregea verblijft, dan mag uw werkgever in Parrega /parregea u eveneens wel ontslaan.