Ontslag Park

Uw werkgever in Park mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Park zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Park

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Park. Uw werkgever in Park mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Park arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Park niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Park te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Park u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Park of met bevallingsverlof bent in Park.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Park kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Park die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Park
 • Als u in Park lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Park wilt opnemen;
 • Omdat u in Park lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Park lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Park wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Park op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Park

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Park. Uitzonderingen in Park;
 • Als uw werkgever in Park bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Park aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Park gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Park niet geschikt voor uw werk in Park of
 • u functioneert niet voldoende in Park.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Park

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Park niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Park of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Park verblijft, dan mag uw werkgever in Park u eveneens wel ontslaan.