Ontslag Papenvoort

Uw werkgever in Papenvoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Papenvoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Papenvoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Papenvoort. Uw werkgever in Papenvoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Papenvoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Papenvoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Papenvoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Papenvoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Papenvoort of met bevallingsverlof bent in Papenvoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Papenvoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Papenvoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Papenvoort
 • Als u in Papenvoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Papenvoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Papenvoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Papenvoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Papenvoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Papenvoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Papenvoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Papenvoort. Uitzonderingen in Papenvoort;
 • Als uw werkgever in Papenvoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Papenvoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Papenvoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Papenvoort niet geschikt voor uw werk in Papenvoort of
 • u functioneert niet voldoende in Papenvoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Papenvoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Papenvoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Papenvoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Papenvoort verblijft, dan mag uw werkgever in Papenvoort u eveneens wel ontslaan.