Ontslag Papenveer

Uw werkgever in Papenveer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Papenveer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Papenveer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Papenveer. Uw werkgever in Papenveer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Papenveer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Papenveer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Papenveer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Papenveer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Papenveer of met bevallingsverlof bent in Papenveer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Papenveer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Papenveer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Papenveer
 • Als u in Papenveer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Papenveer wilt opnemen;
 • Omdat u in Papenveer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Papenveer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Papenveer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Papenveer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Papenveer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Papenveer. Uitzonderingen in Papenveer;
 • Als uw werkgever in Papenveer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Papenveer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Papenveer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Papenveer niet geschikt voor uw werk in Papenveer of
 • u functioneert niet voldoende in Papenveer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Papenveer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Papenveer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Papenveer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Papenveer verblijft, dan mag uw werkgever in Papenveer u eveneens wel ontslaan.