Ontslag Papenhoven

Uw werkgever in Papenhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Papenhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Papenhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Papenhoven. Uw werkgever in Papenhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Papenhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Papenhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Papenhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Papenhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Papenhoven of met bevallingsverlof bent in Papenhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Papenhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Papenhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Papenhoven
 • Als u in Papenhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Papenhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Papenhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Papenhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Papenhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Papenhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Papenhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Papenhoven. Uitzonderingen in Papenhoven;
 • Als uw werkgever in Papenhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Papenhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Papenhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Papenhoven niet geschikt voor uw werk in Papenhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Papenhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Papenhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Papenhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Papenhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Papenhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Papenhoven u eveneens wel ontslaan.