Ontslag Papendrecht

Uw werkgever in Papendrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Papendrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Papendrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Papendrecht. Uw werkgever in Papendrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Papendrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Papendrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Papendrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Papendrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Papendrecht of met bevallingsverlof bent in Papendrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Papendrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Papendrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Papendrecht
 • Als u in Papendrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Papendrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Papendrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Papendrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Papendrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Papendrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Papendrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Papendrecht. Uitzonderingen in Papendrecht;
 • Als uw werkgever in Papendrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Papendrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Papendrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Papendrecht niet geschikt voor uw werk in Papendrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Papendrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Papendrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Papendrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Papendrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Papendrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Papendrecht u eveneens wel ontslaan.