Ontslag Papekop

Uw werkgever in Papekop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Papekop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Papekop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Papekop. Uw werkgever in Papekop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Papekop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Papekop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Papekop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Papekop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Papekop of met bevallingsverlof bent in Papekop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Papekop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Papekop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Papekop
 • Als u in Papekop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Papekop wilt opnemen;
 • Omdat u in Papekop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Papekop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Papekop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Papekop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Papekop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Papekop. Uitzonderingen in Papekop;
 • Als uw werkgever in Papekop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Papekop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Papekop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Papekop niet geschikt voor uw werk in Papekop of
 • u functioneert niet voldoende in Papekop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Papekop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Papekop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Papekop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Papekop verblijft, dan mag uw werkgever in Papekop u eveneens wel ontslaan.