Ontslag Panningen

Uw werkgever in Panningen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Panningen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Panningen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Panningen. Uw werkgever in Panningen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Panningen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Panningen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Panningen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Panningen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Panningen of met bevallingsverlof bent in Panningen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Panningen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Panningen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Panningen
 • Als u in Panningen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Panningen wilt opnemen;
 • Omdat u in Panningen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Panningen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Panningen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Panningen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Panningen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Panningen. Uitzonderingen in Panningen;
 • Als uw werkgever in Panningen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Panningen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Panningen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Panningen niet geschikt voor uw werk in Panningen of
 • u functioneert niet voldoende in Panningen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Panningen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Panningen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Panningen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Panningen verblijft, dan mag uw werkgever in Panningen u eveneens wel ontslaan.