Ontslag Pannerden

Uw werkgever in Pannerden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pannerden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pannerden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pannerden. Uw werkgever in Pannerden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pannerden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pannerden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pannerden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pannerden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pannerden of met bevallingsverlof bent in Pannerden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pannerden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pannerden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pannerden
 • Als u in Pannerden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pannerden wilt opnemen;
 • Omdat u in Pannerden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pannerden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pannerden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pannerden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pannerden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pannerden. Uitzonderingen in Pannerden;
 • Als uw werkgever in Pannerden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pannerden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pannerden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pannerden niet geschikt voor uw werk in Pannerden of
 • u functioneert niet voldoende in Pannerden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pannerden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pannerden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pannerden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pannerden verblijft, dan mag uw werkgever in Pannerden u eveneens wel ontslaan.