Ontslag Pannenschop

Uw werkgever in Pannenschop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pannenschop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pannenschop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pannenschop. Uw werkgever in Pannenschop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pannenschop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pannenschop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pannenschop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pannenschop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pannenschop of met bevallingsverlof bent in Pannenschop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pannenschop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pannenschop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pannenschop
 • Als u in Pannenschop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pannenschop wilt opnemen;
 • Omdat u in Pannenschop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pannenschop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pannenschop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pannenschop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pannenschop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pannenschop. Uitzonderingen in Pannenschop;
 • Als uw werkgever in Pannenschop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pannenschop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pannenschop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pannenschop niet geschikt voor uw werk in Pannenschop of
 • u functioneert niet voldoende in Pannenschop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pannenschop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pannenschop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pannenschop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pannenschop verblijft, dan mag uw werkgever in Pannenschop u eveneens wel ontslaan.