Ontslag Panheel

Uw werkgever in Panheel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Panheel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Panheel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Panheel. Uw werkgever in Panheel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Panheel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Panheel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Panheel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Panheel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Panheel of met bevallingsverlof bent in Panheel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Panheel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Panheel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Panheel
 • Als u in Panheel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Panheel wilt opnemen;
 • Omdat u in Panheel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Panheel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Panheel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Panheel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Panheel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Panheel. Uitzonderingen in Panheel;
 • Als uw werkgever in Panheel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Panheel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Panheel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Panheel niet geschikt voor uw werk in Panheel of
 • u functioneert niet voldoende in Panheel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Panheel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Panheel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Panheel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Panheel verblijft, dan mag uw werkgever in Panheel u eveneens wel ontslaan.