Ontslag Pandgat

Uw werkgever in Pandgat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pandgat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pandgat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pandgat. Uw werkgever in Pandgat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pandgat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pandgat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pandgat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pandgat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pandgat of met bevallingsverlof bent in Pandgat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pandgat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pandgat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pandgat
 • Als u in Pandgat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pandgat wilt opnemen;
 • Omdat u in Pandgat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pandgat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pandgat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pandgat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pandgat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pandgat. Uitzonderingen in Pandgat;
 • Als uw werkgever in Pandgat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pandgat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pandgat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pandgat niet geschikt voor uw werk in Pandgat of
 • u functioneert niet voldoende in Pandgat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pandgat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pandgat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pandgat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pandgat verblijft, dan mag uw werkgever in Pandgat u eveneens wel ontslaan.