Ontslag Pandelaarse kampen

Uw werkgever in Pandelaarse kampen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pandelaarse kampen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pandelaarse kampen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pandelaarse kampen. Uw werkgever in Pandelaarse kampen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pandelaarse kampen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pandelaarse kampen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pandelaarse kampen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pandelaarse kampen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pandelaarse kampen of met bevallingsverlof bent in Pandelaarse kampen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pandelaarse kampen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pandelaarse kampen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pandelaarse kampen
 • Als u in Pandelaarse kampen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pandelaarse kampen wilt opnemen;
 • Omdat u in Pandelaarse kampen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pandelaarse kampen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pandelaarse kampen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pandelaarse kampen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pandelaarse kampen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pandelaarse kampen. Uitzonderingen in Pandelaarse kampen;
 • Als uw werkgever in Pandelaarse kampen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pandelaarse kampen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pandelaarse kampen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pandelaarse kampen niet geschikt voor uw werk in Pandelaarse kampen of
 • u functioneert niet voldoende in Pandelaarse kampen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pandelaarse kampen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pandelaarse kampen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pandelaarse kampen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pandelaarse kampen verblijft, dan mag uw werkgever in Pandelaarse kampen u eveneens wel ontslaan.