Ontslag Pallert

Uw werkgever in Pallert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Pallert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Pallert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Pallert. Uw werkgever in Pallert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Pallert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Pallert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Pallert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Pallert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Pallert of met bevallingsverlof bent in Pallert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Pallert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Pallert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Pallert
 • Als u in Pallert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Pallert wilt opnemen;
 • Omdat u in Pallert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Pallert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Pallert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Pallert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Pallert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Pallert. Uitzonderingen in Pallert;
 • Als uw werkgever in Pallert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Pallert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Pallert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Pallert niet geschikt voor uw werk in Pallert of
 • u functioneert niet voldoende in Pallert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Pallert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Pallert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Pallert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Pallert verblijft, dan mag uw werkgever in Pallert u eveneens wel ontslaan.