Ontslag Paesens /peazens

Uw werkgever in Paesens /peazens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Paesens /peazens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Paesens /peazens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Paesens /peazens. Uw werkgever in Paesens /peazens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Paesens /peazens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Paesens /peazens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Paesens /peazens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Paesens /peazens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Paesens /peazens of met bevallingsverlof bent in Paesens /peazens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Paesens /peazens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Paesens /peazens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Paesens /peazens
 • Als u in Paesens /peazens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Paesens /peazens wilt opnemen;
 • Omdat u in Paesens /peazens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Paesens /peazens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Paesens /peazens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Paesens /peazens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Paesens /peazens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Paesens /peazens. Uitzonderingen in Paesens /peazens;
 • Als uw werkgever in Paesens /peazens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Paesens /peazens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Paesens /peazens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Paesens /peazens niet geschikt voor uw werk in Paesens /peazens of
 • u functioneert niet voldoende in Paesens /peazens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Paesens /peazens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Paesens /peazens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Paesens /peazens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Paesens /peazens verblijft, dan mag uw werkgever in Paesens /peazens u eveneens wel ontslaan.