Ontslag Padhuis

Uw werkgever in Padhuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Padhuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Padhuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Padhuis. Uw werkgever in Padhuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Padhuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Padhuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Padhuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Padhuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Padhuis of met bevallingsverlof bent in Padhuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Padhuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Padhuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Padhuis
 • Als u in Padhuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Padhuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Padhuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Padhuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Padhuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Padhuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Padhuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Padhuis. Uitzonderingen in Padhuis;
 • Als uw werkgever in Padhuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Padhuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Padhuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Padhuis niet geschikt voor uw werk in Padhuis of
 • u functioneert niet voldoende in Padhuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Padhuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Padhuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Padhuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Padhuis verblijft, dan mag uw werkgever in Padhuis u eveneens wel ontslaan.