Ontslag Paddepoel

Uw werkgever in Paddepoel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Paddepoel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Paddepoel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Paddepoel. Uw werkgever in Paddepoel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Paddepoel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Paddepoel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Paddepoel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Paddepoel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Paddepoel of met bevallingsverlof bent in Paddepoel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Paddepoel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Paddepoel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Paddepoel
 • Als u in Paddepoel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Paddepoel wilt opnemen;
 • Omdat u in Paddepoel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Paddepoel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Paddepoel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Paddepoel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Paddepoel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Paddepoel. Uitzonderingen in Paddepoel;
 • Als uw werkgever in Paddepoel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Paddepoel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Paddepoel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Paddepoel niet geschikt voor uw werk in Paddepoel of
 • u functioneert niet voldoende in Paddepoel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Paddepoel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Paddepoel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Paddepoel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Paddepoel verblijft, dan mag uw werkgever in Paddepoel u eveneens wel ontslaan.