Ontslag Paasloo

Uw werkgever in Paasloo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Paasloo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Paasloo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Paasloo. Uw werkgever in Paasloo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Paasloo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Paasloo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Paasloo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Paasloo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Paasloo of met bevallingsverlof bent in Paasloo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Paasloo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Paasloo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Paasloo
 • Als u in Paasloo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Paasloo wilt opnemen;
 • Omdat u in Paasloo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Paasloo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Paasloo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Paasloo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Paasloo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Paasloo. Uitzonderingen in Paasloo;
 • Als uw werkgever in Paasloo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Paasloo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Paasloo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Paasloo niet geschikt voor uw werk in Paasloo of
 • u functioneert niet voldoende in Paasloo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Paasloo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Paasloo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Paasloo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Paasloo verblijft, dan mag uw werkgever in Paasloo u eveneens wel ontslaan.