Ontslag Paarlo

Uw werkgever in Paarlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Paarlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Paarlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Paarlo. Uw werkgever in Paarlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Paarlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Paarlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Paarlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Paarlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Paarlo of met bevallingsverlof bent in Paarlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Paarlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Paarlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Paarlo
 • Als u in Paarlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Paarlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Paarlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Paarlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Paarlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Paarlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Paarlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Paarlo. Uitzonderingen in Paarlo;
 • Als uw werkgever in Paarlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Paarlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Paarlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Paarlo niet geschikt voor uw werk in Paarlo of
 • u functioneert niet voldoende in Paarlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Paarlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Paarlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Paarlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Paarlo verblijft, dan mag uw werkgever in Paarlo u eveneens wel ontslaan.