Ontslag Paal

Uw werkgever in Paal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Paal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Paal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Paal. Uw werkgever in Paal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Paal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Paal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Paal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Paal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Paal of met bevallingsverlof bent in Paal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Paal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Paal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Paal
 • Als u in Paal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Paal wilt opnemen;
 • Omdat u in Paal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Paal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Paal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Paal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Paal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Paal. Uitzonderingen in Paal;
 • Als uw werkgever in Paal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Paal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Paal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Paal niet geschikt voor uw werk in Paal of
 • u functioneert niet voldoende in Paal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Paal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Paal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Paal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Paal verblijft, dan mag uw werkgever in Paal u eveneens wel ontslaan.