Ontslag Oxe

Uw werkgever in Oxe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Oxe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Oxe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Oxe. Uw werkgever in Oxe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Oxe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Oxe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Oxe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Oxe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Oxe of met bevallingsverlof bent in Oxe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Oxe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Oxe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Oxe
 • Als u in Oxe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Oxe wilt opnemen;
 • Omdat u in Oxe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Oxe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Oxe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Oxe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Oxe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Oxe. Uitzonderingen in Oxe;
 • Als uw werkgever in Oxe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Oxe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Oxe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Oxe niet geschikt voor uw werk in Oxe of
 • u functioneert niet voldoende in Oxe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Oxe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Oxe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Oxe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Oxe verblijft, dan mag uw werkgever in Oxe u eveneens wel ontslaan.